//
Stigma

afbeelding end stigmaVanaf eind 2014 organiseert Stichting ZON bijeenkomsten* rond zelfstigmatisering. Voorafgaande aan deze bijeenkomsten ontwikkelde ZON op basis van eigen onderzoek en met subsidie van Samen Sterk zonder Stigma de Toolbox Zelfstigma. In deze toolbox komen aspecten van zelfstigmatisering in verschillende contexten aan de orde. Tevens worden handvatten geboden om zelfstigmatiserende gedachten te (h)erkennen, bespreekbaar te maken en op te lossen. De workshops zijn speciaal gericht op mensen die op dagelijkse basis last hebben van ontwrichtende gevoelens van minderwaardigheid, zelfkritische gedachten, zichzelf naar beneden halen en schaamte.

De start van de bijeenkomsten was in Leiden. Daarnaast hebben vier partijen buiten de regio Zuid-Holland Noord de toolbox binnen hun organisatie toegankelijk gemaakt.  ZON gaf de workshops in het eerste half jaar van 2015 op locatie bij GGZ Noord-Holland Noord in Enkhuizen* en Hoorn, bij Lister/Enik Recovery College uit Utrecht en Arkin uit Amsterdam.

Deelnemers aan de workshops zijn onder andere ervaringsdeskundige herstelcoördinatoren, ervaringswerkers in FACT-teams, WRAP-facilitators en cliënten van de instelling.

In 2016 gaat ZON verder met de toolbox. De Toolbox Zelfstigma wordt volgens een Train the trainer-fomat op maat  gemaakt voor gebruik door ervaringsdeskundigen in diverse rollen.  Zowel bínnen de GGZ (herstelcoördinatoren/HEE-docenten en ervaringswerkers als voor gebruik door ervaringsdeskundige ambassadeurs/voorlichters en belangenbehartigers binnen de sociaal-maatschappelijke context (maatschappelijke participatie/versterking positie arbeidsmarkt). Door direct een scala aan ervaringswerkers, voorlichters, ambassadeurs in speciaal op maat gemaakte workshops te trainen hoe de tools gehanteerd kunnen worden ontstaat een zeer groot bereik. Hierdoor kan het instrumentarium in verschillende fasen van herstel worden aangepakt en daarnaast ingezet worden in de communicatie naar relevante stakeholders in de sociaal-maatschappelijke context en op de arbeidsmarkt.

Hieronder volgt de geschiedenis van het onderzoek, dat vooraf ging aan de Toolbox Zelfstigma.

Voor meer informatie: mvanbiezen@zonzh.nl tel.: 06 – 538 317 54.

*Workshops Toolbox Zelfstigma – Stichting ZON

*Toolbox on the road – Enkhuizen

 

Geschiedenis van het onderzoek naar zelfstigmatisering

In januari 2013 startte Stichting ZON met een client centered actie-onderzoek  naar zelfstigmatisering. Doel van het onderzoek is om het onderwerp zelfstigmatisering bespreekbaar te maken en mensen die ermee leven gereedschappen aan te reiken om zelfstigmatisering te doorbreken. Het eerste deel van het onderzoek bestond uit een literatuurstudie naar de stand van zaken rond geestelijke gezondheid en stigmatisering. Tegelijkertijd deed een team van mensen met ggz-ervaringskennis rond (zelf)stigmatisering een voorverkenning op thema’s die in de vragenlijst aan de orde zouden moeten komen. In een serie workshops en op basis van de literatuurstudie Geestelijke gezondheid en stigmatisering – een korte inleiding op basis van de literatuur werd een vragenlijst samengesteld  die november 2013 is uitgezet via social media. De rapportage over het vragenlijstonderzoek werd gepubliceerd op 3 april 2014: Rapportage vragenlijstonderzoek zelfstigmatisering.

Op 19 juni 2014 organiseerde ZON een startbijeenkomst waarbij de Thema’s Toolbox Zelfstigma werden gepresenteerd. Twintig mensen met ervaringskennis op het thema zelfstigma deelden aan de hand van de toolbox hun ervaringen. Een verslag hiervan is op te vragen bij mvanbiezen@zonzh.nl.

Communicatie over de toolbox zelfstigma is ook mogelijk op de facebookpagina van Stichting ZON!

—————————————————————————————

Samen Sterk zonder Stigma

De bevindingen uit de eerste fasen van het onderzoek vormden de basis voor het ontwikkelen van een instrumentarium: Stichting ZON diende bij de landelijke campagne Samen Sterk zonder Stigma een projectvoorstel in om de Toolbox te kunnen realiseren. De aanvraag werd gehonoreerd. Het projectvoorstel zag er als volgt uit: Toolbox Zelfstigma. Om de toolbox door te ontwikkelen in het Train the trainer-format diende ZON in het najaar van 2015 opnieuw een projectvoorstel in. Deze aanvraag werd, net als de aanvraag in 2014, door Samen Sterk zonder Stigma ook gehonoreerd.

U kunt hier de gehele onderzoekopzet downloaden.

Rapportage vragenlijstonderzoek zelfstigmatisering.

 

 

Filmpjes gericht op publieksstigma

Zie hier de filmpjes* die Stichting ZON begin 2013 maakte in het kader van de ‘Week van de Psychiatrie’ . De filmpjes zijn bedoeld om bewustwording rond stigmatisering te bevorderen.

*Angst om contact te leggen

*Angst dat iemand zich afwijkend gaat gedragen

*Betutteling of bezorgdheid

Reacties zijn gesloten.

Twitter

Archief

Categorieën

%d bloggers liken dit: