//
Archief

Psychische aandoeningen

Deze categorie bestaat uit 7 berichten

De aandoening en het stigma

Naar aanleiding van het artikel: ‘Zelfstigma erger dan kwaal’ in de Trouw van 10 september 2014 kregen we een kritische kanttekening. In het artikel wordt namelijk gesproken over relativering. De kanttekening luidde dat  het vreselijk moeilijk en bijna onmogelijk is om de aandoening te relativeren. Als je gebukt gaat onder een depressie of bijvoorbeeld de verwarrende … Lees verder

Woordgebruik binnen de psychiatrie

Zojuist las ik een mooie blog van Menno Oosterhoff over de discussie rond woordgebruik ten aanzien van psychische problematiek. De term psychische aandoeningen ten opzichte van ‘stoornis’ wordt genoemd. Psychische aandoeningen is een term die inderdaad prettig is in het gebruik. Het is een neutrale term.  Ook kan de term psychische klachten gebruikt worden bij … Lees verder

De paradox van de psychiatrische diagnose

In de discussie rond zelfstigmatisering komen interessante vragen aan de orde zoals bijvoorbeeld ‘is het jezelf voorstellen als ervaringsdeskundige onder het expliciet benoemen van je diagnose(n) zelfstigmatiserend?’ Als je de DSM-classificatie van psychiatrische aandoeningen als stigmatiserend ervaart dan zal je niet snel geneigd zijn een diagnose te noemen. Maar los van het vaak wat krampachtig … Lees verder

Misverstanden rond borderline

Onlangs had ik een discussie over een bepaald kenmerk van mensen met borderline. Namelijk dat zij manipulatief zouden zijn en derhalve niet altijd serieus genomen hoeven te worden. Bij zulke uitspraken maan ik mezelf altijd tot tien te tellen. (“Die borderliners ook, die om het minste of geringste uitbarsten in onbeheerste woedeaanvallen.”) Zelf in het … Lees verder

Misverstanden rond depressie

Onlangs had ik een kleine uitwisseling van gedachten met een verzuimspecialist met expertise op het gebied van werkgerelateerde burnout en depressie. Dit naar aanleiding van een onderzoek naar de stemmingsstoornis depressie waarbij er een methode was gevonden om depressie in een vroeg stadium via biologische markers te kunnen ontdekken. Naar aanleiding van dit onderzoek stelde hij dat medicaliseren (van … Lees verder

Symptomen of diagnose?

In een eerder stukje over psychische aandoeningen betoogde ik dat het ‘moeilijke’ van psychische problematiek te maken heeft met het gebied waartoe het behoort namelijk stemming, emoties, gedachten, gevoelens en gedrag. Veel mensen ervaren het als ‘lastig om uit te leggen’. Het is allereerst lastig om (controle)problemen te hebben in het gebied waarmee je jezelf … Lees verder

psychologie en gg(z)-zaken

Over psychische problemen en aandoeningen wordt weleens gezegd: “Je kunt beter een gebroken been hebben dan een psychisch probleem. Dan is het tenminste zichtbaar wat er aan de hand is.” Ook hoor je wel: “Het is ‘moeilijk uit te leggen’ wat een psychisch probleem of psychiatrische aandoening inhoudt, omdat je ‘het niet kunt zien’.” Psychische … Lees verder

Twitter

Archief

Categorieën