//
Archief

GG(z)-zaken

Deze categorie bestaat uit 13 berichten

Woordgebruik binnen de psychiatrie

Zojuist las ik een mooie blog van Menno Oosterhoff over de discussie rond woordgebruik ten aanzien van psychische problematiek. De term psychische aandoeningen ten opzichte van ‘stoornis’ wordt genoemd. Psychische aandoeningen is een term die inderdaad prettig is in het gebruik. Het is een neutrale term.  Ook kan de term psychische klachten gebruikt worden bij … Lees verder

De slagzin: ‘Iedereen heeft wel wat. Anders denken over…’

De slagzin van het komende nationaal congres destigmatisering: ‘Iedereen heeft wel wat. Anders denken over…’ heeft al wat interessante discussie opgeleverd. Het artikel van Menno Oosterhoff in het NRC van 14 juni 2014 in reactie op de slagzin en de daarop volgende reactie van Martin Jan Melinga geeft verschillende visies op de keuze voor deze slagzin. Hierbij komen, … Lees verder

De paradox van de psychiatrische diagnose

In de discussie rond zelfstigmatisering komen interessante vragen aan de orde zoals bijvoorbeeld ‘is het jezelf voorstellen als ervaringsdeskundige onder het expliciet benoemen van je diagnose(n) zelfstigmatiserend?’ Als je de DSM-classificatie van psychiatrische aandoeningen als stigmatiserend ervaart dan zal je niet snel geneigd zijn een diagnose te noemen. Maar los van het vaak wat krampachtig … Lees verder

Onderzoek naar zelfstigma

Bij zelfstigmatisering naar aanleiding van een psychische aandoening hoort voor mij automatisch het gevoel schaamte. Omdat je jezelf waardeloos vindt op het moment dat je stigmatiseert . Benieuwd of dit voor anderen ook zo is belegden wij een eerste bijeenkomst* met mensen met ervaringskennis rond zelfstigma. Hier bleek dat schaamte niet per se voor iedereen een … Lees verder

Zelfstigma en schaamte

Zelfstigmatisering door mensen met psychische aandoeningen is een vorm van sociale en maatschappelijke zelf-uitsluiting die vaak nog ondermijnender is dan de aandoening zelf. De onderzoeker Weiss deed op grond van zijn bevindingen in 2001 de uitspraak dat ‘stigma een grotere bron van lijden is dan de ziekte zelf’.  Zo’n twintig jaar geleden werd er in … Lees verder

Verplicht ‘vrijwilligerswerk’: grijp je kans!

Het is een bekend gegeven dat het niet makkelijk is om werk te vinden als je lange tijd werkloos bent en/of te maken hebt met gezondheidsproblemen zoals psychische aandoeningen. Je weet niet goed meer waar je kwaliteiten liggen en ook is je werkritme weg. Je denken en doen wordt star en traag. Zeker als het … Lees verder

Hoe vertel ik het mezelf!

Ik heb vaak gevonden dat je als ervaringsdeskundige op het gebied van psychische problematiek, in je werk zoveel mogelijk je ervaring impliciet moet inzetten. Daarmee bedoel ik dat je niet per se aan iedereen kenbaar hoeft te maken dat je ervaringsdeskundige bent of wat je diagnosen zijn om het cliëntperspectief in je werk functioneel te … Lees verder

Misverstanden rond depressie

Onlangs had ik een kleine uitwisseling van gedachten met een verzuimspecialist met expertise op het gebied van werkgerelateerde burnout en depressie. Dit naar aanleiding van een onderzoek naar de stemmingsstoornis depressie waarbij er een methode was gevonden om depressie in een vroeg stadium via biologische markers te kunnen ontdekken. Naar aanleiding van dit onderzoek stelde hij dat medicaliseren (van … Lees verder

Onafhankelijke Informatiecentra in de GGZ

Meer dan drie miljoen Nederlanders hebben psychische problemen. Een psychisch probleem is vandaag de dag nog steeds een gebied waar veel mensen geen raad mee weten. Het leidt vaak tot verwarring en schaamte, waardoor mensen een hoge drempel ervaren bij het zoeken naar hulp. Daar komt bij dat het aanbod aan behandelingen, inherent aan de … Lees verder

‘Kleine en grote psychiatrie’

Vaak wordt mij de vraag gesteld: wat is het verschil tussen een psychische aandoening en een psychiatrische aandoening. Of het verschil tussen psychische problemen en psychiatrische problemen. Op zich is er geen verschil. Het woord psychiatrisch betekent: de geestesgeneeskunde betreffend, en refereert in die zin wat duidelijker aan het domein van de psychiater, die arts is. … Lees verder

Twitter

Archief

Categorieën